Samen maken we er een fijne school van!

Met deze slogan van KiVa zetten we in op groepsvorming en stimuleren we de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. We willen dit om de sociale veiligheid  te versterken en het pesten tegen te gaan.