Voor het eerst naar school

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal hiervoor met u een afspraak maken. Voorafgaand aan dit gesprek vult u een ‘praatlijst’ in. Dit is een vragenlijst met wat kennismakingsvragen over uw kind. De leerkracht zal ervoor zorgen dat u deze lijst krijgt. 

De leerkracht vertelt tijdens dat gesprek hoe een schooldag in de kleutergroep eruitziet en spreekt met u enkele momenten af waarop uw kind mag komen wennen in de nieuwe groep. In overleg met u worden er 3 wenmomenten afgesproken. Uw kind mag de gehele dag komen wennen.

Onze school heeft een 5 gelijke dagen rooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen met de groepsleerkracht op school overblijven. Hiervoor nemen de kinderen zelf een lunch, fruit en drinken mee.

Overige belangrijke afspraken en informatie krijgt u van de leerkracht tijdens het kennismakingsgesprek in de vorm van een welkom boekje.