Aanmelden

Wordt uw kind bijna 3 jaar of gaat u verhuizen en bent u op zoek naar een goede basisschool? Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U kunt bellen voor een afspraak naar 0345-515459 of mailen naar directie.kaardebol@opo-r.nl.

Wanneer u kiest voor De Kaardebol
Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over de school, krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen en nemen we een kijkje in de groepen.
Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school.

Wennen op school
De leerkracht van uw kind neemt een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt contact met u op voor een tweede kennismakingsgesprek.
De leerkracht vertelt tijdens dat gesprek hoe een schooldag in de kleutergroep eruitziet en spreekt met u enkele momenten af waarop uw kind mag komen wennen in de nieuwe groep. In overleg met u worden er 3 wen momenten afgesproken. Uw kind mag de gehele dag komen wennen. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet.

Zit uw kind op een andere basisschool?
Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht.
Na een eerste kennismaking overleggen we altijd met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school. In principe vindt een overstap plaats na een vakantie, maar in geval van een verhuizing kan soms ook tussentijdse overplaatsing noodzakelijk zijn. Natuurlijk kan uw kind vooraf ook al een dagdeel komen wennen en kennismaken met de groep. 
Overstap protocol