Kernwaarden

Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?

 

Op De Kaardebol wordt goed en innovatief onderwijs gegeven, met veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen en rekenen.  

Het team van De Kaardebol heeft de volgende visie: 'Op De Kaardebol staan we voor bruisend onderwijs, waar kinderen actief leren, zich veilig voelen en betrokkenheid tonen.'  

Het begint met basisvaardigheden. In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen hun kracht behouden. Het aanleren van deze basisvaardigheden staat niet op zichzelf. Wij bieden onze kinderen een stimulerende leeromgeving waarin zij hun basisvaardigheden kunnen inzetten en hun kennis kunnen vergroten. In deze leeromgeving leren zij zelf verantwoordelijkheid  te nemen voor hun werk en wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld met uitdagende lesstof. Elk kind moet de kans krijgen om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Daarom is er niet alleen aandacht voor de cognitieve vakken, maar werken we ook aan de ontwikkeling van creatieve en technische vaardigheden. Als Kaardebol zijn wij trots dat we binnen de thema's betekenisvol met kinderen aan de slag kunnen.