Onze school

Een kleine school waar je samen groot wordt.

Wij zijn een warme, veilige en kleurrijke wijkschool.

De Kaardebol is een openbare school: Het is de wereld in het klein. Dit wil zeggen dat we open staan voor verschillende culturen en iedereen een plek heeft binnen onze gemeenschap, ongeacht welke afkomst, religie of welk onderscheidend criterium dan ook. Een school waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.

Wij bieden een veilige en uitdagende leeromgeving voor ieder kind, zodat elk kind maximaal tot ontwikkeling kan komen.

De Kaardebol ziet elk kind als uniek en talentvol individu, met een eigen wil en kracht om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Op school moet je de ruimte krijgen om jezelf te ontdekken en succeservaringen op te doen. Zo word je in staat gesteld je optimaal te ontwikkelen en leer je vertrouwen te hebben in jezelf en in de ander.

We hebben dan ook niet alleen aandacht voor de cognitieve basisvakken, maar we werken ook aan de ontwikkeling van creatieve en technische vaardigheden.