https://kaardebol-culemborg.nl/wp-content/themes/gymappstest Invulling onderwijstijd | Stichting OPO-R De Kaardebol

Invulling onderwijstijd

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uit te drukken. Er wordt gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vakgebieden leerjaar 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt vanuit onderwijsmethodes als Veilig Leren Lezen, Taal in 
beeld, Spelling in beeld,
Estafette, NieuwsbegripGetal en ruimte junior, Pennenstreken en Engels (Groove me). In de ochtend worden de vakken taal/lezen en rekenen aangeboden. In de middag is er tijd thematisch werken