Praktisch

Vakantie en studiedagen

 De schoolvakanties voor het schooljaar 2018-2019 zijn als volgt:

 

herfstvakantie maandag 22 oktober 2018     tot en met   vrijdag 26 oktober 2018
kerstvakantie maandag 24 december 2018      tot en met     maandag 7 januari 2019   
voorjaarsvakantie  maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019
meivakantie  vrijdag 19 april 2019  tot en met vrijdag 3 mei 2019
hemelvaartsvakantie     donderdag 30 mei 2019 tot en met vrijdag 31 mei 2019
zomervakantie maandag 22 juli 2019  tot en met vrijdag 30 augustus 2019 


 let op ...
- Op de vrijdag vóór de kerstvakantie zijn de kinderen 's middags vanaf 12:00 uur vrij.
- De kerstvakantie duurt 1 dag langer omdat maandag 7 januari 2019 een studiedag is.
- De meivakantie start al op vrijdag 19 april 2019 omdat dit Goede Vrijdag is.
- Voor groep 8 start de zomervakantie op donderdag 18 juli 2019. Zij zijn dus de laatste twee dagen van de laatste schoolweek vrij. De overige groepen hebben dan nog geen vakantie. Op de laatste schooldag van het schooljaar 2018-2019 gaat de school om 12:00 uur uit.

 

De studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 zijn als volgt vastgesteld:

woensdag 3 oktober 2018
woensdag 7 november 2018
donderdag 6 december 2018
maandag 7 januari 2019
vrijdag 1 februari 2019
dinsdag 9 april 2019
vrijdag 7 juni 2019

 

Naast onze vakanties en studiedagen is De Kaardebol ook gesloten op 2e pinksterdag.