ONDERWIJS

techniek en wetenschap

Wetenschap en Techniek maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Het onderzoekend leren speelt dan ook een belangrijke rol in ons onderwijs.

Bij onderzoekend leren  voeren de kinderen een onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen voor problemen. Deze manier van leren doet sterk een beroep op de vaardigheden van leren in de 21ste eeuw

Onderzoekend leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijke manier van werken.

 

Afbeelding © obs De Kaardebol