ONDERWIJS

talentontwikkeling

Website Schilderij.jpg

 

Taal en rekenen zijn belangrijk maar onderwijs is meer. Op de Kaardebol bieden wij onze kinderen daarom een breed, uitdagend en afwisselend aanbod zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het schoolsucces ten goede.

Ieder kind bezit uniek talent. We faciliteren het kind dat te ontdekken, zich ervan bewust te zijn en het verder te ontplooien. Kinderen leren hierdoor zichzelf beter kennen en krijgen meer zelfvertrouwen.

Wij stimuleren kinderen hun talent te ontdekken door te werken met onderstaand model: Meervoudige intelligentie.

Uiteraard stimuleren wij ook kinderen om buiten hun comfortzone te treden, zodat ze zich breed kunnen ontwikkelen.

Het model bestaat uit 8 poten:

  • Verbaal
  • Logisch denken
  • Visueel/ruimtelijk
  • Muzikal/ritmisch
  • Lichamelijk
  • Natuur
  • Interpersoonlijk
  • Intrapersoonlijk

 

Website Mindmap.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder jaar organiseren we een talentmiddag met allerlei verschillende workshops. Ouders kunnen hieraan een bijdrage leveren door hun talent in te zetten als workshopleider. Het is naast een leerzame ook een hele gezellige middag waarbij we elkaar ook ontmoeten.