Ouders

SKPC

Voor de ouders die ’s morgens al vroeg naar hun werk moeten, heeft De Kaardebol voorschoolse opvang. Deze wordt door de Stichting Kinder – en Peuteropvang Culemborg  op de school zelf verzorgd.  De SKPC biedt ook naschoolse opvang op De Kaardebol aan. Hiervoor is in de school een apart lokaal vrijgemaakt. Op de website van de SKPC vindt u verder informatie: www.SKPC.nl

                                                                skpc.png