Over de Kaardebol

Ouders aan het woord

 "Toen wij ons zes jaar geleden aan het oriënteren waren op een school voor onze zoon en met z’n drieën een bezoek brachten aan de Kaardebol, voelden we ons direct thuis op de school. Er hing een prettige, levendige sfeer. Er waren kinderen bezig met activiteiten zowel in het lokaal als op de gang, het was er gezellig. Voor ons was en is dit, naast goed onderwijs, minstens zo belangrijk.


Ook nu zijn de kinderen regelmatig in lokalen, het speellokaal, het technieklokaal, de keuken, op de gang en op het schoolplein bezig met activiteiten waarbij verschillende leerjaren samen werken. Onze kinderen vinden het leuk om naast het contact met hun eigen groep ook kinderen uit andere groepen tegen te komen. Dit gebeurt ook op kleine schaal, bijvoorbeeld een samenwerking tussen groep vijf en zes of leerlingen uit groep acht die komen helpen bij de kleuters.

De Kaardebol is een kleine en daardoor persoonlijke school waarbij leerkrachten de kinderen kennen, leerkrachten van andere klassen begroeten onze kinderen bij naam en maken een praatje. Ouders zijn welkom in de school om de kinderen ’s morgens in de klas te brengen en worden betrokken bij activiteiten die op school georganiseerd worden. Daarnaast staat de school open voor feedback.

De Kaardebol vindt het belangrijk om in verbinding te staan met de wijk, ook op dit punt kunnen wij ons erg vinden in de school."

Joe en Ingeborg Pluck"De smeltkroes van de Kaardebol, maakt dat mijn kinderen positief kennis maken met allerlei achtergronden. Met het ontwikkelen van het individuele talent van elk kind, zorgt de Kaardebol dat het klimaat van deze school past in onze wijze van opvoeden"

Linda Rikken