Groepen

OnderzoeksSquad

© obs De Kaardebol

 

Sommige leerlingen gaan gemakkelijk door de lesstof heen en hebben extra uitdaging nodig.
Het OnderzoeksSquad biedt deze leerlingen een pittige uitdaging.

Door het OnderzoeksSquad worden vraagstukken onderzocht volgens een wetenschappelijke cyclus. Elk blok, van vakantie tot vakantie, werpen zij zich op een zelfgekozen vraagstuk.

Vanuit nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben, komen vragen naar boven. Onderzoeksvragen zijn vragen waarop niet gemakkelijk beantwoord kunnen worden.

“Mama waar is mijn tas?” is een eenvoudige vraag.

“Hoe komt het dat ik mijn tas steeds kwijt ben?” is al een ingewikkeldere vraag.

“Zijn alle kinderen vaak hun tas kwijt?” of “Waarom hebben niet alle kinderen in de wereld een tas?” zijn vragen die om onderzoek vragen.

Onderzoek begint dus met een onderzoeksvraag. Om daarop het antwoord te vinden moet er meer gebeuren dan informatie opzoeken of uitzoeken. Onderzoek doen betekent op een gestructureerde manier gegevens verzamelen, deze analyseren en daar een conclusie uit trekken. Het antwoord op de onderzoeksvraag wordt gepresenteerd, of het hele onderzoek. Dat hoort er ook bij.

© Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit

Het OnderzoeksSquad volgt de stappen van wetenschappelijk onderzoek en is heel kritisch over de antwoorden. Hoe komt dat dan? Is het echt waar? Kan het ook anders? Hoe weet je het helemaal zeker? zijn vragen die vaak gesteld worden.

Naast het doen van onderzoek werken deze leerlingen ook aan persoonlijke leerdoelen. Leerlingen die gemakkelijk door de lesstof van de basisschool gaan kunnen moeite hebben met het maken van fouten, doorzetten als iets moeilijk wordt of met planmatig werken. Toch is het voor hen ook belangrijk om deze vaardigheden wel te ontwikkelen. Omdat het voor ieder kind heel verschillend is, stellen zij zelf een persoonlijk leerdoel op.

Vaardigheden die niet over lesstof gaan, maar over het leren of werken zelf gaan worden executieve functies genoemd.