Over de Kaardebol

Thematisch werken

Website Schilderij.jpg


Taal en rekenen zijn belangrijk maar onderwijs is meer. Op de Kaardebol bieden wij onze kinderen daarom een breed, uitdagend en afwisselend aanbod zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit brede aanbod ondersteunt het schoolse leren en komt het schoolsucces ten goede.

Om tot een breed aanbod te komen, werken wij met 5 thema’s in het jaar, elk uit een andere groep: Aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en natuur. Binnen de thema’s bieden we leerstof in samenhang aan. Dat maakt de leeractiviteiten betekenisvol voor kinderen. Hoe meer betekenis des te groter de betrokkenheid!

Het thematisch werken biedt kinderen voldoende ruimte om hun talenten in te zetten of verder te ontwikkelen. Wij geloven dat ieder kind ergens in uitblinkt. We faciliteren het kind dat te ontdekken, zich ervan bewust te zijn en het verder te ontplooien. Kinderen leren hierdoor zichzelf beter kennen en krijgen meer zelfvertrouwen.

Website Mindmap


Ieder jaar hebben wij binnen één thema specifieke aandacht voor Wetenschap & Techniek. Wij vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig zijn èn blijven. We stimuleren de kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn deze vaardigheden die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Binnen ons thematisch onderwijs is er ruimte voor het onderzoekend leren.

 

Website talentmiddag.jpgWe zijn het schooljaar 2018-2019 gestart met het thema 'HELDEN':

 

Thema FEESTEN


Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie werkten we over 'FEESTEN':

Thema FEESTEN