Kinderraad

Op de Kaardebol hebben we sinds schooljaar 2017-2018 een kinderraad in het leven geroepen. Alle kinderen van de Kaardebol mochten hun stem voor een kandidaat uit de groepen 5 t/m 8 uitbrengen. Dat gebeurde heel officieel op het stembureau van de school. De eerste kinderraad is op werkbezoek geweest bij de wethouder van onderwijs Collin Stolwijk

 

Kinderraad meets Wethouder


Waarom een kinderraad?

We hebben op de Kaardebol een kinderraad omdat we het belangrijk vinden dat de meningen en ideeën van kinderen meetellen. Ook kinderen weten heel goed wat de school nodig heeft om nog beter te worden.

De school is er voor de kinderen. De kinderraad weet wat er onder de kinderen leeft. In de kinderraad worden deze zaken zichtbaar gemaakt, omdat ze besproken worden. De wekelijkse klassenvergaderingen geven ook input aan de kinderraad en vice versa.

 

Ook in groep 1/2 houden we klassenvergaderingen. Er wordt zelfs genotuleerd. Jong gedaan is oud geleerd!

 

Klassenvergadering gr 1-2

 

 

Wat doet een kinderraad?

Ieder schooljaar kiest de Kinderraad een paar speerpunten om de focus te houden. Voor schooljaar 2018-2019 hebben we de volgende speerpunten;

  • Sociale veiligheid
  • Vergroten van de verantwoordelijkheid van de kinderen
  • Inrichting van het plein
  • Plastic afval binnen de school

Hoe werkt de kinderraad?

De kinderraad komt 1x per maand bijeen op donderdag van 13.00 tot 14.00.

De ideeënbus en de klassenvergaderingen geven de kinderraad input om mee aan de slag te gaan.

Zo heeft de kinderraad vorig jaar spiegels in elke wc-ruimte geregeld.

Wie zitten er in de kinderraad?

In de kinderraad zitten 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. We hebben een voorzitter en een notulist. Dat zijn, meestal, de kinderen uit groep 8.

Aan het eind van ieder schooljaar hebben we verkiezingen in groep 4, omdat de voorzitter en notulist uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs vertrekken. De kandidaten moeten een echte motivatiebrief schrijven, die door de leden van de kinderraad kritisch wordt gelezen. De kinderraad neemt uiteindelijk het besluit welke 2 kinderen de kinderraad in het nieuwe schooljaar gaan versterken.

 

 

Natuurlijk heeft de kinderraad ook een eigen logo. Middels een tekenwedstrijd door de hele school is er uit een top 3 een winnaar uit de bus gerold.

 Logo Kinderraad