Over de Kaardebol

Basisvakken

 

In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen hun kracht behouden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat kinderen een goede instructie krijgen over de basisleerstof.

Wij gebruiken het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. Edi geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, kinderen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven.

 

Bron: uitgeverijpica.nl/

 

Enkele hoofdkenmerken van het Directe instructiemodel zijn:

- Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.

- Aansluiten op het individueel tempo van de leerling.

- Duidelijke doelen stellen.

- Een heldere leerstofopbouw.

- Directe feedback geven.