https://kaardebol-culemborg.nl/wp-content/themes/gymappstest Zorgstructuur | Stichting OPO-R De Kaardebol

Zorgstructuur

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs.
Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (afgekort BePO) bestaat uit 13 schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in de 5 gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. Zo’n 1.200 leraren verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 12.000 leerlingen in ruim 80 scholen. De schoolbesturen zorgen er met elkaar voor dat binnen en tussen scholen goed werkende onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben..