Jaarkalender
10 mei - 16 juli
Thema: Onze planeet

7 juni - 10 juni
Avondvierdaagse

11 juni
Studiedag

Alle leerlingen vrij.

21 juni - 22 juni
Kamp

23 juni
Groep 8 vrij

28 juni - 9 juli
Oudergesprekken

Groep 1 t/m 7 n.a.v. het rapport.

6 juli
Studiedag

13 juli
Musical

Afscheidsmusical groep 8

15 juli
Wisselmoment

Kennismaken in de nieuwe groep 

19 juli - 27 augustus
Zomervakantie