ONDERWIJS

Werken in homogene groepen

 

Werken op niveau

Op De Kaardebol werken we met groepsplannen. D.w.z. dat in elke groep op minimaal 3 niveaus gewerkt wordt: basisniveau, extra ondersteuning en extra uitdaging. Verder zijn er kinderen met een echt individuele leerlijn en kinderen die in de Levelwerkleerlijn vallen. In deze leerlijn wordt gewerkt door de zeer getalenteerde leerlingen.

Kinderen die buiten het  werk op school nog meer uitdaging kunnen gebruiken, kunnen één keer per week naar de Eureka!Klas.  Het gaat hier dan meestal om de echt hoogbegaafde kinderen. Informatie Eureka