ONDERWIJS

Techniek

De verder ontwikkeling van wetenschap en techniek is een van de uitdagingen waar onze huidige maatschappij zich voor gesteld ziet. Op De Kaardebol willen we dat onze leerlingen hiermee al op jonge leeftijd vertrouwd raken. Techniek is dan ook een speerpunt op onze school. Tijdens de gewone lessen besteden we hier aandacht aan en twee keer per jaar zijn er speciale techniekweken. In de gehele school wordt er dan gewerkt  aan een bepaald thema op het gebied van techniek / natuurwetenschappen. Aan het eind van elk project worden de resultaten aan de ouders gepresenteerd.

Beleidsplan techniek.pdf