WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

Onze school is een afspiegeling van onze huidige pluriforme maatschappij. Kinderen leren bij ons omgaan met verschillen.  Respect, begrip en acceptatie zijn onze uitgangspunten. Wij vinden dat kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving nodig hebben om maximaal tot ontwikkeling te kunnen komen.

 

De Kaardebol heeft de ambitie om goed en innovatief onderwijs te geven in een inspirerende leeromgeving.  In ons onderwijs staan rekenen en taal centraal, maar aandacht voor de wereld om ons heen vinden we minstens zo belangrijk. 

 

Vanuit deze visie en ambitie heeft De Kaardebol dan ook als missie: elk kind zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst!